Gegenwind im Reichswald

Over ons

Burgerinitiatief Gegenwind im Reichswald/Tegenwind in het Reichswald e.V. is een stichting die zich inzet voor het welzijn van het Reichswald en zijn omgeving. Aanleiding voor de oprichting was het plan van de gemeente Kranenburg i.s.m. Wald & Holz NRW en projectontwikkelaar ABO Wind voor de realisatie van een windpark in het Reichswald aan de Kartenspielerweg, pal langs de Duits-Nederlandse grens.

In de definitieve versie (2017) van het Regionalplan Düsseldorf – vergelijkbaar met een streekplan in Nederland – is vastgesteld dat het hele bos niet langer onder de zgn. voorkeurszones voor windenergie valt. Na dat besluit heeft ABO Wind haar beroep tegen de afwijzing van de bouwvergunning ingetrokken. Sindsdien ligt het project Windpark Kranenburg stil.

Inmiddels werkt ook de gemeente Kleve aan een plan om gebieden in en aan het Reichswald voor windindustrie in te ruimen.

De leden van ons BI zijn burgers die aan beide zijden van de grens wonen. Net als wij maken ook zij zich zorgen over de bedreigingen van natuur en milieu in het algemeen en die van het Reichswald in het bijzonder. Naast de leden zijn er veel sympathisanten en geïnteresseerden die onze acties steunen. Bovendien werken wij samen met diverse natuurorganisaties en gemeenten, in zowel Duitsland als in Nederland.

Wij streven ernaar om onze zorgen en bezwaren te delen met bewoners en bestuurders aan beide zijden van de grens en om tijdig en doeltreffend op de plannen te reageren.

Wij zijn voorstander van duurzame energie. Wij achten echter de voorgestelde locaties ongewenst in verband met de onevenredige schade aan het landschap, het bos, de dieren en de leefbaarheid in de aangrenzende gebieden. Windindustrieprojecten hebben inmiddels op talloze, vergelijkbare plekken in Duitsland – en in toenemende mate ook in Nederland – hun contraproductiviteit bewezen. Er zijn geschiktere oplossingen voor het energievraagstuk!

Wilt u een reactie achterlaten of wellicht ook actief bijdragen? Wij horen graag van u.

E-mail: info@indenelsen.eu

Telefon Deutschland: + 49 (0)2826 879 88 92                                                           Telefon Niederlande: +31 (0) 6 136 89 107

Bank: Sparkasse, Konto 3001 8006, Bankleitzahl 32 45 00 00 
IBAN: DE 79 32 45 00 00 00 3001 8006 
BIC: WELADED1KLE

Burgerinitiative "Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald" e.V.

Vereinsregister Kleve: UR. Nr. 119/2014

 

Bron: Dieter Borrmann, Bedburg-Hau

 

Bron: Dieter Borrmann, Bedburg-Hau