Gegenwind im Reichswald

Privacyverklaring 

Privacyverklaring BI Gegenwind im Reichswald/Tegenwind in het Reichswald e.V.     

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Bürgerinitiatieve Gegenwind im Reichswald/Tegenwind in het Reichswald e.V. (verder “BI”).

BI, gevestigd Kartenspielerweg 1, 47559 Kranenburg – Grafwegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

BI verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die BI van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door BI in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mailadres 

 

Verwerkt BI ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. BI verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens 

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van BI, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• U te informeren over activiteiten van BI.

• U uit te kunnen nodigen voor ledenvergaderingen en voor het toesturen van agenda’s, notulen
   etc.

• U informatie toe te zenden over het Reichswald en het thema ‘Windenergie in en langs het
   Reichswald.

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Registratie van het websiteverkeer

De volgende gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze websites:

• Bezoeken en paginaweergaven

• Verwijzende URL's

• Klantdomeinen

• Browser type / versie

• Overgedragen hoeveelheid gegevens

• IP adres

De provider slaat IP-adressen van websitebezoekers gedurende maximaal zeven dagen op in zogeheten logbestanden. Dit gebeurt, om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. Daarna worden de IP-adressen weer verwijderd.

Deze gegevens kunnen door ons niet aan individuen worden toegewezen. In het hele internetaanbod is verplichte informatie dienovereenkomstig gemarkeerd.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie. Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld, zijn dit gegevens die niet als verplicht zijn gemarkeerd (vrijwillige informatie). U kunt uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van vrijwillige informatie op elk moment herroepen.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

BI zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

BI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit hebben we bijvoorbeeld met de webhost gedaan.
 

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. We hebben geen controle over de vraag of hun beheerders het privacybeleid naleven.
 

In kaart brengen websitebezoek 

BI gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@gegenwindreichswald.eu.
 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal BI u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@gegenwindreichswald.eu. 
 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@gegenwindreichswald.eu.
 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 22 mei 2018.