Gegenwind im Reichswald

Procedures

Er lopen vijf procedures parallel, waarvan er één is afgerond. Een overzicht (per 1 maart 2017):

 1. Het Teilflächennutzungsplan Windenergie van de gemeente Kranenburg. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan. In dit plan probeert de gemeente één locatie aan te wijzen (langs de Kartenspielerweg) voor het opwekken van windenergie. Voor alle duidelijkheid: dit plan gaat niet over het windpark Kranenburg, met 12 turbines maar over de locatie waar een eventueel windpark kan komen. Verwacht wordt dat in het voorjaar 2017 de tweede (en laatste) fase ingaat. Vanaf dat moment ligt het plan 4 tot 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. Houdt u onze site in de gaten, of meld u zich aan voor onze email-berichtgevingLees meer...
   
 2. De bouwaanvraag. In februari 2016 heeft de firma ABO Wind een vergunning aangevraagd voor het bouwen van 12 windturbines in het Reichswald. De aanvraag is in behandeling bij het bevoegd gezag van het district Kleve (Kreisverwaltung). De onderliggende stukken voor de aanvraag vindt u op site van Kreis Kleve. In september 2016 startte de inspraakperiode. Zienswijzen zijn toen o.a. ingediend door Natuurmonumenten en de gemeenten Gennep en Berg & Dal. Er stond een openbare hoorzitting over de ingediende zienswijzen gepland op 24 januari 2017, maar deze is in december 2016 afgezegd. Een reden is niet gegeven. Inmiddels heeft ABO Wind haar tijdschema aangepast (zie: www.windpark-kranenburg.de). Daarbij zien zij het RPD (zie procedure 3) als leidend en verwacht ABO Wind de bouwvergunning in het derde kwartaal van 2018. Ingebruikname van het windpark zou dan in 2020 volgen. ABO Wind stelt het project daarmee zo’n kleine drie jaar uit in vergelijk met het oorspronkelijke plan.
   
 3. Het Regionalplan Düsseldorf (RPD) Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse streekplan. De tweede (en laatste) opzet van het RPD is gepubliceerd in augustus 2016. Deze versie wijst in en rond het Reichswald meerdere voorkeurszones aan voor windenergie, in totaal meer dan 10% van het gehele bosoppervlak. Tussen 1 augustus en 7 oktober 2016 lag het RPD ter inzage en konden er zienswijzen op worden ingediend. Dit is massaal gebeurd, o.a. door belangrijke partijen als de NABU (Duitse natuurbeschermingsorganisatie), Natuurmonumenten, de Nederlandse gemeenten Gennep en Berg & Dal en Kreis (district) Kleve. Met name het verzoek van de politiek van Kreis Kleve aan de ‘Bezirksregierung Düsseldorf’ tot het behoud van het Reichswald was een belangrijk signaal. Vanaf midden mei tot begin juni 2017 staat een openbare hoorzitting gepland. Belangenpartijen krijgen dan de mogelijkheid hun (eerder ingediende) bezwaren verder te motiveren. Een definitieve versie van het RPD wordt eind 2017 verwacht. Het is nog niet duidelijk hoe beslissend het RPD is voor het al dan niet mogen bouwen van turbines. Lees meer...

  De tweede versie van het Regionalplan vindt u op de site van de regionalrat. U kunt ook de zienswijze van Tegenwind hierop inzien.
   
 4. Het Landesentwicklungsplan (LEP) Nordrhein-Westfalen. Het LEP vormt de basis voor het RPD en bevat algemene richtlijnen zoals de de hoeveelheid op te wekken duurzame energie. De procedure is inmiddels afgesloten. Het definitieve LEP is van kracht geworden op 8 februari 2017. U kunt het plan inzien op de site van de Landrat (vanaf pagina 103 staan de relevante stukken).
   
 5. Tenslotte is er nog het plan van de gemeente Kleve om ook een zone voor windturbines aan te wijzen in het noordelijke deel van het Reichswald. Inmiddels blijkt de meerderheid van de Kleefse politiek tegen het plan te zijn. De kans dat het voornemen doorgang vindt is daarmee heel klein geworden. Lees meer...

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor de volledigheid wijzen wij erop dat wij geen juridisch adviezen geven. In geval van twijfel raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.