Gegenwind im Reichswald

Regionalplan Düsseldorf

 

Waarom gaat het?

Het nieuwe planologische ontwerp voor de komende vijftien jaar van de Bezirksregierung Düsseldorf wijst voorkeursgebieden aan voor windenergie in de gemeenten Kranenburg en Goch. Dit vormt een directe bedreiging voor het Reichswald en de omliggende natuurgebieden. Lees meer...

 

Hoe kunt u helpen?

Uw kunt uw zienswijze kenbaar maken aan de Bezirksregierungs Düsseldorf. Daarin zet u uiteen wat uw bezwaren zijn tegen de in het Regionalplan voorgestelde voorkeurszones. Tevens kunt u uw handtekening zetten onder een petitie. U kunt ook anderen uitnodigen om in actie te komen.

 

Tot wanneer kan het?

Sinds 1 augustus kunt u uw zienswijze schriftelijk indienen, tot uiterlijk 7 oktober 2016. Indien u ook van mening bent dat de voorgestelde voorkeursgebieden uit het plan geschrapt zouden moeten worden, maak dan gebruik van uw recht om een zienswijze in te dienen. Het ontwerp voor het nieuwe Regionalplan kunt u inzien op de website van de Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/rpd_2e_062016.html, zie Kapitel 8, Blatt 05 en 06) en bij de Kreisverwaltung Kleve.

 

Wat kunt u doen?

Standaardbrief of zelf schrijven?

Het meeste effect bereikt u door een persoonlijke brief te schrijven, waarin u uw bezwaren uiteenzet. Leg in uw brief de nadruk op de nadelen van de voorgestelde voorkeurszones in het Reichswald. Het gaat in deze procedure niet om (toestemming voor de bouw van) het geplande windpark in Kranenburg maar om algemene richtlijnen voor de aanleg van windparken in bosgebieden.

Om aan te geven naar welk gedeelte van het RPD uw zienswijze verwijst, kunt u de volgende zin gebruiken: In het kader van de officiële terinzagelegging van de tweede versie van het Regionalplan Düsseldorf (stand juni 2016) maakt ondergetekende bezwaar tegen het aanwijzen van voorkeursgebieden voor windenergie in en rond het Reichswald (Kapitel 8.2; Blatt 05 en 06). Argumenten vindt u hier...

Minder effectief, maar mocht het schrijven van een persoonlijke brief geen optie zijn is er een alternatief: gebruik de voorbeeldbrief (beschikbaar als .docx, voor Word gebruikers en als .doc) en vul deze aan met eigen argumenten en bezwaren. Hoe meer u deze brief aanpast en aanvult, in uw eigen woorden, hoe groter de impact van uw bijdrage wordt.

 

Duits of Nederlands?

Uw zienswijze mag ook in het Nederlands. Beknopte (nederlandstalige) informatie over inspraak vanuit Nederland vind u op de site van de Bezirksregierung Düsseldorf: www.brd.nrw.de/planen_bauen/regionalplan/pdf_rpd_2e_062016/Kurzinfo_NL_Juni2016.pdf.

 

Opsturen naar Düsseldorf, vóór 7 oktober 2016

Onderteken uw brief met uw volledige voor- en achternaam, de datum en uw handtekening. voorzien van uw adres, en verzend hem tijdig (termijn sluit op 7 oktober),

 • via email naar: neue-regionalplanung@brd.nrw.de
  of
 • per post naar:
    Bezirksregierung Düsseldorf,
    Dezernat 32,
    Postfach 300865,
    40408 Düsseldorf

 

Petitie

Naast het inzenden van uw zienswijze kunt u ook handtekeningen verzamelen.