Gegenwind im Reichswald

Zienswijze

Tot 31 Augustus 2015 kunt u zich schriftelijk tot de gemeente Kleve richten met een bezwaar tegen de geplande Windindustriegebieden in het Reichswald. 

Wie kan een zienswijze indienen?

Elke burger kan een schriftelijke zienswijze indienen op het ontwerp van het 'Flächennutzungplan' van de Stadt Kleve. Dit geldt ook voor verenigingen, ondernemingen en andere organisaties. Het is NIET noodzakelijk dat u door de plannen persoonlijk getroffen wordt, bijvoorbeeld door een te verwachten daling in inkomsten. U hoeft dus in deze fase GEEN belang te hebben. Voor alle duidelijkheid: ook Nederlandse burgers en instanties mogen een zienswijze indienen. Weliswaar gaat het hier om aanwijszones op Duits grondgebied, maar samen met de Kranenburgse windparkplannen voorzien wij een vrijwel volledige verwoesting van het Reichswald en verstrekkende negatieve gevolgen voor de Nederlandse burgers, economie, natuur en milieu.

Welke argumenten mag ik noemen?

U mag alle argumenten opvoeren die naar uw mening tegen de bouw van windparken in het Reichswald spreken. Hiervoor kunt u tussen de volgende twee opties kiezen:

1. Een persoonlijke zienswijze

Het persoonlijk schrijven van uw zienswijze verdient de voorkeur. Gebruik daarbij de volgende of vergelijkbare formuleringen:

Betreff: Einwendung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Kleve 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Kleve mache ich hiermit die folgenden Einwände gegen die Ausweisung von Konzentrationszonen für den Bau von Windenergieanlagen im Reichswald geltend: 

<uw argumenten>

Plaats, datum, handtekening, Naam en volledig adres 

2. Gebruikmaken van een voorbeeldbrief

U hebt geen tijd om een persoonlijke zienswijze op te stellen? In dat geval hebben wij er een voor u voorbereid. Download onderstaand formulier en vul deze via de computer of handmatig in. Uiteraard kunt u het formulier ook gebruiken voor uw persoonlijke zienswijze.

download de duitstalige voorbeeldbrief... 

 

Waar stuur ik mijn zienswijze naartoe?

Stuur uw zienswijze naar het volgende adres:

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen 
Abt. Stadtplanung
Landwehr 4-6 
47533 Kleve

Per E-Mail: stadt-kleve@kleve.de

BELANGRIJK!

De Stadt Kleve behandelt enkel de zienswijzen die zij tot en met 31 augustus 2015 ontvangen!

 

Zorg ervoor dat uw zienswijze voorzien is van uw voor- en achternaam, adres, datum en handtekening. Aan deze vrijblijvende tips kunnen geen rechten worden ontleend.

Tot 31 Augustus 2015 kunt u zich schriftelijk tot de gemente Kleve richten met een bezwaar tegen de geplande Windindustriegebieden in het Reichswald.